Background Image

Werkwijze

Een coachtraject bestaat uit een intakegesprek en daaropvolgende coachsessies. Het aantal gesprekken en de frequentie waarop de sessies plaatsvinden is afhankelijk van jullie persoonlijke situatie en gebeurt in overleg. 

 

Intakegesprek

In het eerste gesprek wordt jullie hulpvraag helder gemaakt. We leren elkaar kennen en maken samen de verwachtingen en de manier waarop jullie willen worden geholpen concreet. Daarop maak ik een inschatting of relatiecoaching hier bij kan helpen. Na deze eerste kennismaking besluiten jullie of mijn manier van werken jullie aanspreekt en of jullie het gevoel hebben bij mij op je plek te zijn.

 

Coachsessies

De coachsessies in het coachtraject worden op jullie persoonlijke wensen en situatie afgestemd. Tussentijds vindt evaluatie plaats en wordt jullie feedback besproken om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.

Maak vrijblijvend kennis

Background Image

Aanpak

De basis van waaruit ik werk is Emotionally Focused Therapy (EFT). De focus ligt op het hier en nu met erkenning van het verleden en zicht op de toekomst. EFT richt zich op het herstellen en versterken van de emotionele band tussen partners. Je leert jouw eigen reacties en die van je partner beter begrijpen en spreekt aan elkaar uit wat je voelt en waar je behoefte aan hebt.

Relatiecoaching is gebaseerd op het toepassen van een combinatie van verschillende methodieken, te weten:

Verbindend communiceren 

(gebaseerd op het model van de geweldloze communicatie – Marshall B. Rosenberg)

Rationeel Emotieve Therapie

(het ABC-schema van de RET en het Nederlandse model van de 5 G’s)

Individueel profiel

(Balans Kleurentest; persoonlijkheid en drijfveren)

Systemisch werken
Oplossingsgericht coachen

In combinatie met EFT worden deze methodieken op maat in het traject aangeboden. Dit maatwerk draagt zowel bij aan een positievere omgang tussen partners als persoonlijke- en relationele groei.

Khalil Gibran

“Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meest liefde verloren.“

Background Image